۰ رأی
شرح خدمات
دکتر حسین صدری سینکی
سونوگرافی،رادیولوژی،ترانس واژینال،ماموگرافی،کالر داپلر،ام_آر_آِی،سی تی اسکن
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)