۰ رأی
شرح خدمات
دکتر مریم اکبری
دکتر اکبری متخصص زنان و زایمان است. دکتر اکبری در بخش زنان بیمارستانهای فوق تخصصی دی و محب فعالیت می کند.
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)