۰ رأی
شرح خدمات
دکتر طاهره محقق
سرکار خانم دکتر طاهره محقق متخصص پوست و مو هستند.
سرکار خانم دکتر طاهره محقق مدرک تخصصی خود را از دانشگاه علوم پزشکی تهران در سال ۱۳۸۱ اخذ نموده اند.
دارا بودن برد تخصصی پوست و مو ، نشانه ای بر مهارت و دانش سرکار خانم دکتر طاهره محقق می باشد.
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)