۰ رأی
شرح خدمات
دکتر فاطمه حسینی زادگان
فوق تخصص جراحی پلاستیک و ترمیمی
دارای رتبه برتر بورد فوق تخصصی
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)