۰ رأی
شرح خدمات
رادیولوژی و سونوگرافی ماد
رادیوگرافی های ساده و اختصاصی (دیجیتال)
رادیوگرافی های پانورکس و سفالومتری دیجیتال
رادیوگرافی های پری اپیکال، بایت وینگ، اکلو زال دیجیتال
ماموگرافی
سونوگرافی های بافت نرم، تیروئید، برست
سونوگرافی های کامل شکم و لگن، ترانس واژینال
ترانس رکتال، بیوفیزیکال پروفایل، آنومالی اسکن
سونوگرافی های: کالر داپلر (سونوگرافی از عروق)
سونوگرافی ۳ بعدی و ۴ بعدی
تکنیک های intervention از قبیل بیوپسی، تخلیه کیست و نفروستومی آمینو سنتز تحت گاید سونوگرافی
کلیه خدمات فوق با مدرن ترین تجهیزات و امکانات ارائه می گردد
طرف قرارداد بیمه تامین اجتماعی و خدمات درمانی
×
۳ / ۱
۳ / ۲
۳ / ۳
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)