۰ رأی
شرح خدمات
 دکتر نیما نداف پور
متخصص جراحی لثه و ایمپلنت
بورد تخصصی از دانشگاه تهران
عضو هیئت علمی دانشگاه
- درمان تخصصی بیماری های لثه و دهان
- درمان های پیشرفته زیبایی لثه و لبخند
- درمان های تخصصی ایمپلنت
- انواع پیوند های لثه و استخوان
- جراحی پیوند سینوس
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)