۰ رأی
شرح خدمات
دکتر رامین کی منش
•فارق التحصیل از سال ۷۸ تا ۸۴ از دانشگاه آزاد اسلامی
•تجربه ۱۰ سال کار در کلینیک های خصوصی
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)