۰ رأی
شرح خدمات
دکتر ندا تفضلی هرندی
دندانپزشکی ویژه بانوان و کودکان
درمان ریشه، ترمیمی، دندان کودکان
کادر مجرب دندانپزشکی خانم
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)