۰ رأی
شرح خدمات
 دکتر بنفشه علایی
ما آمده ایم که در آشفته بازار ارائه خدمات پوست، مو و زیبایی به پشتوانه تجربه و تخصص، شان و سلامت شما را مورد وثوق قرار داده و خدماتی را تقدیم کنیم که درخور شخصیت ایرانی است. ما خود را در برابر مراجعین خود مسئول می دانیم و خدماتی را به آنها هدیه می دهیم که شایسته آنهاست.
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)