درباره كلينيك

ليست‌هاي مرجع كلينيك ني ني بان از سال 1396 و به منظور دسترسي بهتر و دقيق‌تر مخاطبان به مراكز خدماتي سلامت و پزشكي و متخصصان ايجاد شده است.
ليست‌هاي دقيقي از متخصصان و مراكز درمانی در دسته‌هاي مجزا و كاربردي، گرد آوری شده است و پروفايل‌هاي دقيق‌تر با امکانات بیشتر نيز به درخواست صاحبان خدمات يا متخصصان فراهم آمده است.
همچنين امكان ثبت رايگان پروفايل فعالان حوزه سلامت در كلينيك ني‌ني‌بان مهیا شده است و مراكز خدماتي و متخصصان، اگر در حوزه كاري خود به ثبت پروفايل پيشرفته همراه با نوبت دهي و ويدئو و... ) در كنار ديگر همكارانشان تمایل دارند، برای اطلاعات بیشتر می توانند در ساعات اداری با شماره 02123051397 تماس حاصل فرمایند.