۰ رأی
شرح خدمات
دکتر مریم خدابخشی
مشاوره خانواده و زوج درمانگر، مشاوره ازدواج، روان درمانی، هیپنوتیزم درمانی
دکتری روانشناسی (YSU)
کارشناسی ارشد مشاوره و راهنمایی
عضویت درسازمان نظام روانشناسی و مشاوره ایران
عضویت در انجمن بالینی هیپنوتیزم ایران
عضویت در انجمن روانشناسی ایران
عضویت باشگاه پژوهشگران جوان
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)