۰ رأی
شرح خدمات
دکتر مهشید قیدرلو
دکتر مهشید قیدرلو فوق تخصص غدد و متابولیسم و رشد کودکان و نوجوانان
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)