۰ رأی
شرح خدمات
دکتر بهنام جبه داری
بورد تخصصی بیماریهای مغز و اعصاب از دانشگله علوم پزشکی تهران ، هیت علمی دانشگاه
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)