۰ رأی
شرح خدمات
دکتر منوچهر کیهانی
در سال ۱۳۱۹ در تهران متولد شد. دوره دبستان را در دبستان شریعت و دوره دبیرستان را در دبیرستان حکیم نظامی و ادیب گذراند. دوره دکترای پزشکی را در ایران ,دانشگاه تهران گذراند پس از خدمت سربازی در سپاه دانش بهداشت .در ادامه تحصیلات عالیه راهی امریکا شد و تخصص داخلی و فوق تخصص خون را در امریکا به اتمام رساند.
سمت های اجرائی (گذشته تاکنون):
استادیار دانشکده پزشکی رازی وابسته به دانشگاه تهران
رئیس بخش خون بیمارستان امیراعلم
سرپرست بیماریهای هموفیلی و خونریزی دهنده بیمارستان امام خمینی
اخذ مرتبه دانشیار دانشگاه علوم پزشکی تهران
سرپرست درمانگاه خون بیمارستان امام خمینی
عضو هیئت ممتحنه دبیرخانه شورای آموزش پزشکی تخصصی
اخذ مرتبه استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)