۰ رأی
شرح خدمات
دکتر حبیب سهیلی
فارغ التحصیل دانشگاه علوم پزشکی تهران، رتبه اول بورد فوق تخصصی کشور، عضو انجمن آسم و آلرژی ایران، عضو آکادمی آسم و آلرژی آمریکا AAAAI، تشخیص و درمان آلرژیهای تنفسی، بینی، پوستی، دارویی، غذایی، اگزما کهیر، آسم و آلرژی فصلی، درمان سرم تراپی کهیرهای مزمن، ایمونوتراپی و واکسن درمانی(حساسیت زدایی)، انجام تست آلرژی و تست تنفسی اسپیرومتری، انجام تست اتو لوگوس در بیماریهای خود ایمنی
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)