۰ رأی
شرح خدمات
آزمایشگاه پاتوبیولوژی سپاس
انجام آزمایشات تخصصی پاتولوژی در مدت ۲۴ ساعت .زیر نظر بهترین متخصصین پاتولوژی، جوابدهی نمونه های پوست و پستان، تیروئید، گوارش و پاپ اسمیر در کمترین زمان ممکن
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)