۰ رأی
شرح خدمات
کلینیک تخصصی فیزیوتراپی سروستان
دکتر مهدی جعفری
فیزیوتراپیست نجمه عبدالهیان (کارشناس ارشد)
با بهره گیری از به روزترین تجهیزات و متدهای فیزیوتراپی
درمان تخصصی سردرد، اختلالات ستون فقرات، گردن درد و کمر درد، آسیب های زانو و شانه، آسیب های ورزشی و ...
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)