۰ رأی
شرح خدمات
دکتر محمود سلطانی، فوق تخصص نوزادان
اولین فوق تخصص نوزادان در شهر ری
روزهای زوج
ساعت۱۷ الی ۲۰
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)