۰ رأی
شرح خدمات
مرکز تصویر برداری رازی
مرکز جامع تصویر برداری رازی(دکتر علیزاده) واقع در منطقه شهرری از۴۰ سال پیش اقدام به ارائه خدمات CT Scan، سونوگرافی و رادیولوژی نموده است. پس از ارتقاء مرکز به تجهیزات کامل تر از۲۰ سال قبل این مرکز تنها بخش خصوصی در جنوب تهران می باشد که تمامی خدماتMRI، سونوگرافی و رادیولوژی را ارائه می نماید.
خدمات ارائه شده در مرکز تصویر برداری رازی شهر ری :
●انواع ام آر آی ساده و تخصصی
●انواع سی تی اسکن و سی تی آنژیوگرافی از بافت و عروق بدن
●سونوگرافی های عمومی و تخصصی
●رادیوگرافی های عمومی و تخصصی دیجیتال
●رادیوگرافی های رنگی (هیستروسالپنگوگرافی، باریوم سوالو، باریم میل، IVP و ...)
●پانورکس (OPG) و سفالومتری دیجیتال
●NST و بیوفیزیکال
●سونوگرافی های غربالگری سه ماهه اول و دوم جنین
●۳ بعدی و ۴ بعدی جنین و بررسی آنومالی ها
●داپلر رنگی (اندام ها، کاروتید، حاملگی، کبد، آئورت و پنیس با تزریق)
●ترانس واژینال و ترانس رکتال
●انواع بیوپسی تحت guide سونوگرافی
●سنجش تراکم استخوان
●ماموگرافی دیجیتال
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)