۷ رأی
شرح خدمات
دکتر مهدی صبوری بورد فوق تخصصی جراحی پلاستیک و زیبایی
‎💠 خدمات ارائه شده در مطب دکتر صبوری :


لیفت پیشانی اندوسکوپیک
لیفت اندوسکوپیک ابرو
لیفت اندوسکوپیک گونه
لیفت صورت
لیفت گردن
لیفت سینه
لیفت ران
لیفت باسن
پروتز سینه
پروتز باسن
جراحی چانه
پروتز چانه
جلو و عقب بردن فک

رتبه اول آزمون فوق تخصصی جراحی پلاستیک و زیبایی ‎کشور
×
۱۷ / ۱
۱۷ / ۲
۱۷ / ۳
۱۷ / ۴
۱۷ / ۵
۱۷ / ۶
۱۷ / ۷
۱۷ / ۸
۱۷ / ۹
۱۷ / ۱۰
۱۷ / ۱۱
۱۷ / ۱۲
۱۷ / ۱۳
۱۷ / ۱۴
۱۷ / ۱۵
۱۷ / ۱۶
۱۷ / ۱۷
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۷)