۱ رأی
شرح خدمات
دکتر سارا جلیلی، مراقبت های پوست مو زیبایی و لیزر
مراقبت های پوست مو زیبایی و لیزر
مشاوره رایگان پوست مو زیبایی و لیزر
جوانسازی صورت
مزوتراپی
بوتاکس
ژل
مزوژل
رفع اسکارهای پوست با میکرودرم ابرژن، میکرو نیدلینگ، RF، ساب سیژن
کاشت مو و ابرو زیر نظر جراح
رفع غبغب
زاویه سازی صورت
کربوکسی تراپی
روشن کردن، جوان سازی و بستن منافذ باز پوست با مزوتراپی، میکرونیدلنیگ و پیلینگ
بلفاروپلاستی و تزریق چربی زیر نظر جراح
رویش مجدد موها با مزوتراپی و جدیدترین متدها
جراحی های کوچک خال و زوائد پوستی
لیفت ورفع افتادگی های صورت و غبغب با هایفو و RF و نخ
مراقبت های پوست مو زیبایی و لیزر مشاوره رایگان جوانسازی صورت مزوتراپی صورت بوتاکس در شمس آباد ژل در شمس آباد مزوژل در شمس آباد رفع اسکارهای پوست میکرودرم ابرژن میکرو نیدلینگ RF صورت ساب سیژن کاشت مو و ابرو رفع غبغب زاویه سازی صورت کربوکسی تراپی روشن کردن جوان سازی بستن منافذ باز پوست با مزوتراپی میکرونیدلنیگ و پیلینگ بلفاروپلاستی تزریق چربی زیر نظر جراح رویش مجدد موها مزوتراپی مو جراحی خال جراحی زوائد پوستی لیفت صورت رفع افتادگی صورت رفع غبغب با هایفو مراقبت های پوست مو زیبایی و لیزر در مجیدیه شمالی مشاوره رایگان در مجیدیه شمالی جوانسازی صورت در مجیدیه شمالی مزوتراپی صورت در مجیدیه شمالی بوتاکس در شمس آباد ژل در شمس آباد مزوژل در شمس آباد رفع اسکارهای پوست در مجیدیه شمالی میکرودرم ابرژن در مجیدیه شمالی میکرو نیدلینگ در مجیدیه شمالی RF صورت در مجیدیه شمالی ساب سیژن در مجیدیه شمالی کاشت مو و ابرو در مجیدیه شمالی رفع غبغب در مجیدیه شمالی زاویه سازی صورت در مجیدیه شمالی کربوکسی تراپی در مجیدیه شمالی روشن کردن در مجیدیه شمالی جوان سازی در مجیدیه شمالی بستن منافذ باز پوست با مزوتراپی میکرونیدلنیگ و پیلینگ بلفاروپلاستی در مجیدیه شمالی تزریق چربی زیر نظر جراح رویش مجدد موها مزوتراپی مو در مجیدیه شمالی جراحی خال در مجیدیه شمالی جراحی زوائد پوستی در مجیدیه شمالی لیفت صورت در مجیدیه شمالی رفع افتادگی صورت در مجیدیه شمالی رفع غبغب با هایفو
×
۱۵ / ۱
۱۵ / ۲
۱۵ / ۳
۱۵ / ۴
۱۵ / ۵
۱۵ / ۶
۱۵ / ۷
۱۵ / ۸
۱۵ / ۹
۱۵ / ۱۰
۱۵ / ۱۱
۱۵ / ۱۲
۱۵ / ۱۳
۱۵ / ۱۴
۱۵ / ۱۵
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۱)