۰ رأی
شرح خدمات
دکتر ملک منصور اقصی
دکتر ملک منصور اقصی از بهترین جراحان و متخصصین زنان و زایمان و نازایی است. دکتر اقصی در بخش زنان و زایمان بیمارستان دی فعالیت می کند.
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)