۱ رأی
شرح خدمات
 كلينيك تخصصی اصلاح غير جراحی انحرافات ارتوپدی فنی آتل
اصلاح غيرجراحي انحرافات ارتوپدي و مفاصل
اصلاح غیر جراحی زانو پرانتزي
اصلاح زانوضربدري
اصلاح اسكوليوز
درمان صافی کف پا
درمان خار پاشنه
درمان واریس
پروتز یا پای مصنوعی برای بیماری که به علت دیابت پای خود را از دست دادن
ارائه کلیه گردنبندهای طبی نرم و سخت
درمان تخصصی هالوکس والگوس(انحراف شست پا)
ارائه کلیه خدمات تخصصی برای اصلاح دفورمیتی سر نوزادان
اصلاح پا چنبری و ارائه ارتز مناسب آن
درمان تخصصی آرتریت و روماتویید
طراحی و ساخت پای مصنوعی در کلینیک آتل
طراحی پروتز زیر زانو و بالای زانو
اسکن کف پا
کاهش زاویه زانوی پرانتزی بدون جراحی
اسپایدر اسپلینت در کلینیک آتل( ایجاد حرکت غیر فعال در اعصاب و عضلاتی که حرکت خود را بنا به دلایلی از دست دادند .)
درمان غیر جراحی قوز انگشت شست پا (هالوکس والگوس)
استفاده از بریس جوئت برای بیماران مسن جهت جلوگیری ازخم شدن بیمار
زانوی پرانتزی در کودکان و درمان آن
پروتز یا پای مصنوعی برای بیماری که به علت دیابت پای خود را از دست دادند.
آتل مخصوص انگشت ماشه ای
ارتز مناسب پا چنبری
خار پاشنه و درمان آن
ارائه گردنبند طبی سخت و نرم
درمان هالوکس والگوس
×
۱۸ / ۱
۱۸ / ۲
۱۸ / ۳
۱۸ / ۴
۱۸ / ۵
۱۸ / ۶
۱۸ / ۷
۱۸ / ۸
۱۸ / ۹
۱۸ / ۱۰
۱۸ / ۱۱
۱۸ / ۱۲
۱۸ / ۱۳
۱۸ / ۱۴
۱۸ / ۱۵
۱۸ / ۱۶
۱۸ / ۱۷
۱۸ / ۱۸
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۱)