۰ رأی
شرح خدمات
طیبه صباغی، ماما و مشاور زنان و کارشناس سلامت خانواده
طیبه صباغی
عضو انجمن علمی مامایی ایران
دارای مدرک زایمان فیزیولوژیک دانشگاه تهران
دارای مدرک اوریکولوتراپی
با سابقه فعالیت در درمانگاه و بیمارستان های دوستدار مادر و کودک
ماما و مشاور زنان و کارشناس سلامت خانواده
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)