۰ رأی
شرح خدمات
کلینیک عابدیان
کلینیک عابدیان مرکز تخصصی درمان بیماریهای نشیمنگاهی با لیزر در تهران
خدمات
درمان بواسیر (هموروئید)
درمان کیست مویی
درمان شقاق
درمان فیستول
لیزر واریس
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)