۰ رأی
شرح خدمات
کلینیک فوق تخصصی کودکان و نوزادان آنا
فعالیت ها
شامل:
متخصص کودکان
فوق تخصص نوزادان
فوق تخصص گوارش و کبد و تغذیه کودکان
فوق تخصص غدد کودکان
فوق تخصص ریه کودکان
فوق تخصص جراحی کودکان
و...
همچنین
اندازه گیری زردی نوزاد بدون نیاز به خونگیری
درمان زردی در منزل
ختنه به روش جراحی و سنتی
تست ریه(اسپیرومتری)
انواع جراحی های سرپایی(فرونولوم کوتاه زبان
چسبندگی واژن
تنگی مجرا ادرار)
سوراخ کردن گوش
بررسی بلوغ زود رس
و..
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)