۰ رأی
شرح خدمات
کلینیک ارتوپدی فنی آمارد
کلینیک آمارد در منطقه آرژانتین در زمینه ارزیابی و ساخت انواع ارتز ها و پروتز ها فعالیت دارد.
اسکن کف پا آرژانتین ، کفش و کفی طبی ، صندل طبی ، پروتز پا ، پروتز زیبایی ، بریس ستون فقرات ، آفو ، کافو ، کمربند طبی ، زانو بند طبی ، کفی کربنی
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)