۰ رأی
شرح خدمات
مطب چشم پزشکی
انجام معاینان کامل چشم پزشکی . جراحی آب مروارید . آب سیاه . حذف عینک بالیزر . لازک فمتولیزیک اسمایل . اعمال جراحی زیبایی پلک
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)