۲ رأی
شرح خدمات
دکتر نیره صادقی، جراح و متخصص زنان، زایمان و زیبایی
🔴 متخصص: زنان، زایمان و زیبایی
🔴 **دارای مدرک جراحی زیبایی از جامعه جراحان آمریکا**

● متخصص زنان و زایمان در پیروزی
● مراقبت های قبل و بعد از بارداری
● بلوغ و یائسگی
● جراحی زیبایی زنان
● عفونت های زنان
● غربالگری های سرطان های زنان و نازایی
● اختلالات جنسی زنان
×
۱۱ / ۱
۱۱ / ۲
۱۱ / ۳
۱۱ / ۴
۱۱ / ۵
۱۱ / ۶
۱۱ / ۷
۱۱ / ۸
۱۱ / ۹
۱۱ / ۱۰
۱۱ / ۱۱
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۲)