۱ رأی
شرح خدمات
مرکز علوم اعصاب و روانشناسی آرامش پارند
کلینیک پارند تحت نظارت مستقیم دکتر مسعود نصرت آبادی( بنیانگذار نوروفیدبک و نورو تکنولوژی کاربردی در ایران) و با همکاری شهناز گل ختمی، روانشناس و متخصص نوروفیدبک و بیوفیدبک ( آموزش دیده توسط دکتر نیلز بیربامر، مرکز نیومایند آکادمی امریکا، دکتر یووی گرلاچ و تونی استیفر) خدمات تخصصی ویژه ای را مبتنی بر نوروتکنولوژی با هدف بهبود و توانمندسازی هرچه بیشتر انسان ارائه می کند.
در موارد زیر می توان از خدمات پارند استفاده کرد:

- ارتقاء سطح عملکرد
- استرس و مدیریت آن
- افزایش حافظه

نوروفیدبک و بیو فیدبک(جوانسازی مغز و بدن)
تحریک الکتریکی مغز(tSE)


مشکلاتی که با نورو تکنولوژی قابل بهبود و درمان هستند عبارتند از:
درمان اختلال بیش فعالی/کم توجهی
درمان اختلالات یادگیری
کمک به بهبود اضطراب و افسردگی
مدیریت دیابت و فشار خون
بهبود سندروم روده تحریک پذیر
بهبود وزوز گوش
بهبود و کاهش سردرد تنشی
بهبود و کاهش سردرد میگرنی
بهبود مشکلات خواب
بهبود مشکلات مرتبط با سکته مغزی
اوتیسم بهبود دردهای مزمن×
۲۰ / ۱
۲۰ / ۲
۲۰ / ۳
۲۰ / ۴
۲۰ / ۵
۲۰ / ۶
۲۰ / ۷
۲۰ / ۸
۲۰ / ۹
۲۰ / ۱۰
۲۰ / ۱۱
۲۰ / ۱۲
۲۰ / ۱۳
۲۰ / ۱۴
۲۰ / ۱۵
۲۰ / ۱۶
۲۰ / ۱۷
۲۰ / ۱۸
۲۰ / ۱۹
۲۰ / ۲۰
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۱)