۰ رأی
شرح خدمات
مرکزتصویربرداری رادیولوژی سونوگرافی دکترتدین
متخصص رادیولوژی و سونوگرافی سی تی اسکن و MRI

دارای بورد تخصصی

دوره تکمیلی فوق تخصصی سونوگرافی زنان و بارداری ،جنین ،آنومالی اسکن پیشرفته و اکوی قلب جنین دانشگاه تهران

گواهینامه تاییدیه FMF انگلستان

×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)