۰ رأی
شرح خدمات
تخفیف ویژه کانتورینگ و زاویه سازی چهره
مرکز زیبایی دلرخ
با پزشکان متخصص زیبایی و با سابقه ۲۵ ساله در زیبایی چهره
با تخفیف ویژه
هر سی سی فیلر لب ۱۸۷۰
هر سی سی فیلر چهره سازی ۱۲۴۰
بوتاکس کره یک میلیون تومان

۲۶۷۲۰۹۱۵مطب
۲۶۷۲۰۹۱۸ مطب

×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)