۰ رأی
شرح خدمات
آزمایشگاه تشخیص طبی بازرگان
آزمایشگاه تشخیص طبی بازرگان در محله یافت آباد فعالیت می کند. دکتر رضا گلستانی دکترای علوم آزمایشگاهی مسئولیت فنی این مرکز را به عهده دارد. این آزمایشگاه زیر نظر دانشگاه علوم پزشکی تهران فعالیت می کند. برای انجام همه آزمایشهایی که در دوران بارداری نیاز است می توانید این مرکز مجهز را انتخاب کنید.
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)