۰ رأی
شرح خدمات
آزمایشگاه پاتوبیولوژی  مرکزی
آزمایشگاه مرکزی پاتوبیولوژی یکی از بزرگترین و مجهزترین آزمایشگاه‌های پزشکی کشور است . این آزمایشگاه از سال ۱۳۴۸ در حوزه آزمایشگاه پزشکی بالینی و آسیب شناسی در بخش های تضمین کیفیت ، نمونه گیری ، پذیرش ، جوابدهی ، بیوشیمی ، آماده سازی نمونه ، هماتولوژی ، بیولوژی مولکولی ، الکتروفورز، هورمون شناسی ، انگل شناسی ، باکتریولوژی ، قارچ شناسی ، تجزیه ادرار، ایمونولوژی ، سرولوژی ، ایمونوفلورسانس ، پاتولوژی ، سیتولوژی ، ایمونوهیستوشیمی فعالیت می کند. از افتخارات این مرکز می توان به تمدید گواهینامه EN ISO ۹۰۰۱:۲۰۰۸ از شرکت( TÜV NORD (DAKKS، اخذ گواهینامه اهتمام به کیفیت از هشتمین دوره جایزه ملی کیفیت ایران، گواهینامه کیفیت از مرکز ملی تایید صلاحیت ایران NACI اشاره کرد. این مرکز زیر نظر دانشگاه علوم پزشکی تهران فعالیت می کند. برای انجام همه آزمایشهای لازم دوران بارداری و همه غربالگری ها وتستهای سلامت جنین می توانید به این مرکز مراجعه کنید.
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)