۰ رأی
شرح خدمات
آزمایشگاه تشخیص پزشکی شیلا
آزمایشگاه تشخیص پزشکی شیلا زیر نظر اساتید دانشگاه و متخصصین علوم آزمایشگاهی در رشته های مختلف بالینی خون شناسی ، بیوشیمی ، ایمنی شناسی ، سرولوژی، باکتری شناسی، ویروس شناسی، انگل شناسی، قارچ شناسی ، هیستوپاتولوژی و تشخیص های مولکولی با استفاده از پیشرفته ترین و آخرین تکنیک های علوم آزمایشگاهی فعالیت می کند. دراین آزمایشگاه ، تشخیص عوامل بعضی از بیماریهای عفونی شامل مایکوپلاسما ، لیستریا ، لپتوسپیرا ، توکسوپلاسما ، کلامیدیا و غیره با روشهای کشت مولکولی و ایمنولوژیکی ، امکان پذیر است و آزمایشهای غربالگری TORCHو Triple Marker در تعیین سلامت قبل از بارداری و نیز با تعیین سلامت جنین در مدت نرمال بارداری انجام می شود.
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)