۰ رأی
شرح خدمات
آزمایشگاه تشخیص طبی نیک
آزمایشگاه تشخیص طبی نیک یکی دیگر از مراکز مجهز و پیشرفته در شرق تهران است. برای انجام آزمایشهای غربالگری مادران و نوزادان و شناسایی بیماری های ژنتیک می توانید به این مرکز مراجعه کنید.
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)