۰ رأی
شرح خدمات
 آزمایشگاه رها تهرانپارس
همه آزمایشهای مربوط به غربالگری و سلامت جنین از قبیل:دبل مارکر، تریپل مارکر، کواد مارکر، پنتا مارکر و اینتگریت تست و انجام همه آزمایشهای پاتولوژی، هیستوپاتولوژی و سیتوپاتولوژی در این مرکز انجام می شود. آزمایشگاه رها یکی از مراکز مجهز در شرق تهران است.
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)