۰ رأی
شرح خدمات
آزمایشگاه پاتوبیولوژی دانش
آزمایشگاه پاتوبیولوژی دانش با ارائه خدمات تخصصی و فوق تخصصی و با استفاده از مدرن ترین تجهیزات یکی از مجهزترین آزمایشگاههای مرکز تهران است. برای انجام تستهای دوران بارداری مثل غربالگری ها و تستهای سلامت جنین می توانید به این آزمایشگاه مراجعه کنید.
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)