۰ رأی
شرح خدمات
مرکز ناباروری مهدیه
بخش ناباروری و نازایی مرکز از سال ۱۳۷۶ فعالیت خود را آغاز نموده و به دنبال وقفه چند ساله ، در سال ۱۳۸۸ با تکمیل تجهیزات و بازسازی کلی جهت ارائه تمامی خدمات پیشترفته تشخیصی و درمانی ناباروری به صورت مجزا شروع به فعالیت نموده است.
در این بخش کلینیک های زیر به صورت فعال آماده ارائه خدمات می باشند:
بیمار های زنان
ناباروری به علت مشکل مردان
مشاوره اولیه و ارزشیابی زوج نابارور
حاملگی های پر خطر
که باتوجه به اقدامات تشخیصی:
سونوگرافی ابدومینال و واژینال
بررسی و آنالیز اسپرم
آزمایشات هورمونی
هیستروسکپی تشخیصی
لاپاراسکوپی تشخیصی
سونوهیستروگرافی
بیوپسی بیضه
اقدامات درمانی:
ICSI (میکرو اینجکشن)
IVF
IUI
لاپاراسکوپی جراحی_(سیستکتومی/آندومتریوما/کوتر تخمدان/ضایعات آندومترویوتیکEPR)
هیستروسکوپی جراحی_(برداشتن میوم/پولیپ سپتوم رحمی)
بیوپسی بیضه TESEو PESA
Assisted Hatching
استفاده از تکنیکPGD
فریز جنین و گامت
را ارائه می دهند.
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)