۰ رأی
شرح خدمات
آزمایشگاه دی
آزمایشگاه پاتوبیولوژی دی یکی از مراکز تشخیص طبی مجهز و پیشرفته در جنوب شهر تهران و محله قدیمی نازی آباد است. دکتر پیمان امیدوار متخصص آسیب شناسی بالینی و تشریحی مسئول فنی این آزمایشگاه است. این آزمایشگاه زیر نظر دانشگاه علوم پزشکی تهران فعالیت می کند. برای انجام همه آزمایشهایی که در دوران بارداری نیاز دارید می توانید به این مرکز مراجعه کنید.
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)