۰ رأی
شرح خدمات
آزمایشگاه دکتر نظری
آزمایشگاه دکتر نظری سال ۱۳۸۱ تاسیس شده است . بسیاری از آزمایشهای مختلف از جمله آزمون بررسی سلامت جنین و برخی از آزمونهای گروه روماتولوژی برای اولین بار در ایران توسط آزمایشگاه دکتر نظری راه اندازی شده است. قرار داد با بزرگترین آزمایشگاه اروپا به نام بیوسینتیا که در کشور آلمان قرار دارد یکی از دستاوردهای آزمایشگاه دکتر نظری در سالهای ابتدای تاسیس بود. این مرکز مجهز می تواند انتخاب مناسبی برای آزمایشهای دوران بارداری و غربالگری مادران و نوزادان باشد.
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)