۰ رأی
شرح خدمات
بیمارستان شریعتی کرج
بیمارستان دکتر علی شریعتی سال ۱۳۴۵ تاسیس شد. این بیمارستان در آن زمان وابسته به دانشگاه تهران بود و کار خود را با ۵۰ تخت آغاز کرد . درسال ۱۳۶۲ و پس از بازسازی کلی درهمان سال با بخشهای جراحی عمومی ، مردان و زنان ، ارتوپدی، جراحی گوش ، حلق وبینی ، جراحی ارولوژی با یک صد تخت فعالیت خود را ادامه داد
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)