۰ رأی
شرح خدمات
آزمایشگاه کیمیا
این آزمایشگاه از سال ۱۳۹۱ و با مسئولیت فنی دکتر رویا رنجبران دارای بورد تخصصی پاتولوژی تشریحی و بالینی افتتاح شد. در این آزمایشگاه همه تستهای مورد نیاز پزشکان برای اطمینان از سلامت جنین و غربالگری ها انجام می شود.
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)