۰ رأی
شرح خدمات
آزمایشگاه حکیم
آزمایشگاه حکیم می تواند یکی از انتخابهای شما برای انجام تستهای سلامت جنین و غربالگری در بارداری باشد.
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)