۰ رأی
شرح خدمات
آزمایشگاه تشخیص طبی مهناز
آزمایشگاه مهناز یکی از مراکز مورد اعتماد و مجهز در مرکز شهر تهران است. دکتر گیتی دخت وثیق متخصص آسیب شناسی بالینی و تشریحی مسئولیت فنی این ازمایشگاه را به عهده دارد. آزمایشگاه مهناز زیر نظر دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی فعالیت می کند. برای انجام آزمایشهایی که در دوران بارداری نیاز دارید می توانید این مرکز را انتخاب کنید.
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)