۰ رأی
شرح خدمات
دکتر محمد زنوزی راد
متخصص بیماری های کودکان و رشد و تکامل
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)