۰ رأی
شرح خدمات
دکتر صبا عرشی
دکتر صبا عرشی
فوق تخصص آلرژی و ایمونولوژی بالینی
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)