۰ رأی
شرح خدمات
دکتر پرویز طباطبایی
دکتر پرویز طباطبایی
متخصص کودکان و نوزادان
فوق تخصص عفونی کودکان
عفونی اطفال
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)