۰ رأی
شرح خدمات
دکتر پروین اکبری
دکتر پروین اکبری
فوق تخصص بیماریهای قلب اطفال
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)