۰ رأی
شرح خدمات
بیمارستان فیروزگر
بیمارستان فیروزگر یکی دیگر از بیمارستانهای دولتی است که خدمات زنان و زایمان ارائه می دهد. این بیمارستان در سال ۱۳۴۳تاسیس شده است. این مرکز درمان عمومی با ۴۳۶ تخت در بخشهای زنان و زایمان، جراحی مغز و اعصاب، داخلی، جراحی ترمیمی، ارتوپدی، جراحی قلب، ارولوژی، داخلی کبد و گوارش،سی سی یو و آی سی یو، داخلی ریه، عفونی، نوزادان و...فعالیت می کند.
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)